ENDRE LAND

PRIVAT

SPRÅK

Selskapet

Våre kjerneverdier

Vi har fire kjerneverdier som sammen danner vår kultur. Vi er kompetente, effektive, løsningsorienterte og nytenkende. Alle våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve at vi leverer disse verdiene i alt vi gjør.

KOMPETENTE – vår kunnskap, erfaring og interesse for bilbransens behov gjør oss rustet til å finne de beste løsningene til våre kunders behov.

EFFEKTIVE – gjennom kontiuerlig utvikling av våre ansatte, våre prosesser og IT-systemer, skal vi forbedre oss slik at vi stadig finner de mest effektive løsningene for våre kunder.

LØSNINGSORIENTERTE – gjennom tett samarbeid med våre kunder skaper vi løsninger som forenkler og forbedrer deres hverdag.

NYTENKENDE – Vi ønsker å være ledende i vår branse. Det er vi ved å skape en kunnskapsrik og nysgjerring bedriftskultur. Sammen med våre kunder og samarbeids- partnere skal vi våge, utfordre og skape fremtidens løsninger for bilbransen.

Kvalitet og miljø

Hos Axess Logistics er kvalitets og miljøfokus integrert i hele virksomheten. Å levere rett kvalitet i rett tid er en selvfølge. Like selvfølgelig er at vi stadig jobber for å gjennomføre dette med minst mulig påvirkning på miljøet. Axess Logistics er ISO godkjent (ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004) for kvalitet og miljø i alle land de opererer i. Dette er en tryghet for våre kunder og til hjelp for oss til stadig å forbedre våre prosesser.

Kvalitet i alle ledd
Vårt kvalitetsarbeid baseres på våre medarbeideres høye kompetanse og engasjement. Vi søker hele tiden nye og bedre løsninger for å kunne tilby våre kunder markedets mest effektive tjenester. Vi utvikler kundetilpassede løsninger som gir våre kunder en merverdi. I samarbeid med våre kunder avdekker vi behov som igjen skaper nye og inovative løsninger.

En fruktbar utvikling
Vi jobber for å minimere vår påvirkning på miljøet. Gjennom flere ulike tiltak sørger vi for at våre utslipp er så små som mulig. Vårt miljøarbeid følges regelmessig opp gjennom interne og eksterne revisjoner med målsettning om å stadig bli enda bedre.